Allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Skriven den 6 november 2014

Allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Från och med 15 april fördubblas det allmänna tandvårdbidraget. Det innebär att

  • från och med det år man fyller 23 till och med det år man fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • från och med det år man fyller 30 till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.